#breaditation

 
Tack till min make som förser mig med brödet som mättar hunger.
Erik, min Erik, Barnträdgårdlärarens son.
Fortsätt nu att knåda,
tills Sorgfågelns sång blir till glada lärkor.
Eller whatever.
Så länge du bakar.
|
Kommentera här