Земь-матерь

Julia Muller Sandvik Blogg
 
En uppdragen eka i den frusna vassen vittnar om att jag en morgon kommer vakna och upptäcka att vinterlandskapet som just breder ut sig faktiskt är en ljum sjö. Där nu spår från smådjur och talgoxar finns kommer gräsänder och regnbåge eller öring husera. 
 
En vacker dag kommer ekan guppa på Nydala och jag kommer inte gå ut på sjön. Jag kommer simma ut i den. 
 
Till den vackra dagen kommer ger strategiskt utplacerade bänkar perfekta viloplatser för eftertanke och återhämtning. 
 
Naturen är
och
naturen ger.